Hitta Isstjärnan

Festivalen Isstärnan hålls vid norra stranden av sjön Sörälgen, lokalt kallad Kaffesumpen.

Infarten är markerad med en stor stjärna och pil i is som tydligt syns när du kör på väg 63 vid Sikfors.

© 2009-2013 Mandemekee Contact Me